Robimy projekty na rozbudowę kolejnych dróg w Mieście i Gminie Chorzele

Podpisanie umowy.
10 kwietnia, Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Stara Targowica wraz z włączeniem do drogi krajowej 57 oraz dróg ul. Wiatraczna i ul. Doktora Wacława Bendowskiego, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele”.
 
Ww. zadanie stanowi część II całości zamówienia pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach:
 
 • Nowa Wieś Zarębska,
 • Zaręby I,
 • Zaręby II,
 • Krukowo I,
 • Krukowo II,
 • Dzierzęga Nadbory
oraz rozbudowę
 • ul. Krótkiej,
 • ul. Księżycowej,
 • ul. Przytulnej,
 • ul. Pogodnej,
 • ul. Młynarskiej,
 •  ul. Kazimierza Wielkiego,
 • ul. Stara Targowica,
 • ul. Bendowskiego,
 • ul. Wiatracznej,
 • ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gmina Chorzele”
Koszt zadania to 147 600,00 zł brutto.
 
W podpisaniu umowy uczestniczyła również Agnieszka Opalach – dyrektor Wydziału Rozwoju.
66

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność