Święto Policji. Byliśmy i podziękowaliśmy

Policjanci i policjantki.
Święto Policji to dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji szczególny dzień. To czas podziękowania i skierowania słów uznania dla ciężkiej, pełnej poświęcenia służby i pracy, czas awansów, nominacji i odznaczeń.
 
14 lipca na placu przed Komendą Powiatową Policji w Przasnyszu odbyły się uroczyste obchody 104 rocznicy powstania Policji Państwowej połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji, którzy oddali swoje życie na służbie oraz zmarłych policjantów i pracowników Policji powiatu przasnyskiego. Uroczystość swoją obecnością uświetnili I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Jakub Gorczyński,, władze samorządowe, zaprzyjaźnione służby mundurowe, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją.
 
Burmistrz Beata Szczepankowska również złożyła podziękowania i przekazała na ręce Komendanta KPP w Przasnyszu Tomasza Łysiaka i Komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach Dariusza Andrzejewskiego grawery z życzeniami dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 
Podziękowanie dla Sz. P. insp. Tomasza Łysiaka
 
Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu
wraz z Funkcjonariuszami i Pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu
 
SZANOWNI PAŃSTWO
 
Z okazji 104. rocznicy powstania Policji Państwowej pragnę przekazać na ręce Pana Komendanta serdeczne życzenia i wyrazy uznania dla Wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.
 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli, potrzebna była służba stojąca na straży porządku publicznego. Dokładnie sto cztery lata temu, ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej, została powołana Policja Państwowa.
 
Formacja, do której etosu i wartości odwołują się Państwo w codziennej służbie.
 
Jubileusz 104. rocznicy nakazuje nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, docenić i pokłonić się osobom, które działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca. Dzisiejsze odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji, którzy oddali swoje życie na służbie to wspaniały hołd i wyraz pamięci.
 
Dzisiejszy Jubileusz, to także wyjątkowa okazja, by podziękować Państwu za ciężką i odpowiedzialną pracę i przypomnieć jak ważną rolę spełniacie. Dzięki codziennej, trudnej i niebezpiecznej służbie, dzięki odpowiedzialności, zaangażowaniu, odwadze i profesjonalizmowi policjantów pod kierownictwem Pana Komendanta nasza społeczność może się rozwijać i harmonijnie.
 
Pragnę wyrazić swój szacunek i słowa uznania dla wszystkich Państwa, którzy chronią – życie, zdrowie i mienie oraz dbają o prawa i wolności obywatelskie mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele jak i całego regionu. Nikt lepiej od Was nie wie, jak wiele troski, poświęcenia i zaangażowania wymaga praca w Policji. Słowa podziękowania przekazuję Waszym Rodzinom i Bliskim, którzy dzielą z Wami trudy codziennej służby.
 
W tym uroczystym dniu, życzę Panu Komendantowi, wszystkim podległym Panu Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym dobrego zdrowia, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, ciągłego rozwoju oraz szczęścia w życiu osobistym. Niech codzienna służba na rzecz utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, będzie zawsze źródłem zadowolenia oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
 
Sz. P. podinsp. Dariusz Andrzejewski
 
Komendant Komisariatu Policji w Chorzelach
wraz z pracownikami i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Chorzelach

W imieniu własnym oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, składam najserdeczniejsze gratulacje oraz podziękowania za wspaniałą pracę na rzecz społeczności lokalnej z okazji 104. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Jubileusz ten nakazuje nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, docenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, które historię Policji tworzyły.

24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa. Dziś ten dzień jest świętem Policji, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny.
Zmieniły się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania – ale działalność Policji trwa nieprzerwanie.
 
Dzisiaj nawiązujemy do historii, do początków, wspominamy ludzi, którzy zainicjowali powstanie Policji Państwowej.
Przywołujemy pamięć Policjantów, którzy na służbie oddali własne życie, tych którzy policji poświęcili całą swoją karierę zawodową, ale również tych obecnych wśród nas, którzy wybrali służbę drugiemu człowiekowi. Odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci funkcjonariuszy Policji, którzy oddali swoje życie na służbie to wspaniały hołd i wyraz pamięci.
 
I tak jak wyrażamy wdzięczność poprzednim pokoleniom, tak z głębi serca dziękujemy dzisiejszym Funkcjonariuszom.
 
Dziękujemy Państwu za ofiarną służbę, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że mieszkańcy Gminy Chorzele mogą czuć się bezpieczni, bo wiedzą, że chronicie nasze życie, zdrowie i mienie.
 
Policjantkom, Policjantom oraz pracownikom cywilnym Komisariatu Policji w Chorzelach, składam wyrazy uznania za profesjonalne i sprawne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Niech ten piękny Jubileusz będzie okazją do wyrażenia szczerego uznania i podziękowań za trud i poświęcenie, z jakim pełnicie swoją służbę. Wasza obecność w życiu naszej gminy jest widoczna i doceniana.
 
Z okazji Święta Policji życzę wszystkim osobom zaangażowanym w służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli satysfakcji z wykonywanych zadań. W życiu prywatnym i zawodowym niech nie zabraknie Państwu sił oraz motywacji, które niezbędne są do realizacji marzeń. Życzę bezpiecznej i spokojnej służby.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
 
Fot.: KPP Przasnysz i własne
153

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność