W dniu 29 stycznia br., podczas uroczystego spotkania w Ośrodku Upowszechniania Kultury, Pani Wanda Jastrzębska – Radna Rady Miejskiej w Chorzelach została uhonorowana prestiżowym tytułem “Zasłużony dla Gminy Chorzele” 2023. To szczególne wyróżnienie, przyznawane od 2008 roku, które ma na celu docenienie osób i organizacji, które wyjątkowo przyczyniają się do rozwoju i dobra gminy oraz naszych mieszkańców. Przyznanie tego tytułu jest efektem podjęcia przez Radę Miejską w Chorzelach Uchwały Nr 484/LXXIII/23 z dnia 28 grudnia 2023r. po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły, która doceniła wybitny wkład Pani Wandy Jastrzębskiej w rozwój społeczności lokalnej. Podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagrody, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Wiśnicki przekazali zasłużone wyróżnienie, podkreślając nieoceniony wkład Pani Wandy Jastrzębskiej w kształtowanie pozytywnego oblicza Gminy Chorzele.


Pani Wanda Jastrzębska, wieloletnia Radna Rady Miejskiej, emerytowany nauczyciel to nie tylko zasłużona dla społeczności lokalnej postać, lecz również osoba, której zaangażowanie i praca są źródłem inspiracji dla innych. Jej wkład w rozwój gminy oraz troska o dobro wspólne sprawiły, że została wybrana na tegorocznego laureata.


Podczas uroczystego wręczenia nagrody, Pani Jastrzębska otrzymała nie tylko symboliczną statuetkę Królowej Bony, ale przede wszystkim serdeczne podziękowania za trud, poświęcenie oraz bezinteresowność w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej. To wyjątkowy moment, który podkreśla wartość zaangażowania jednostki w budowanie wspólnoty.

W uzasadnieniu przyznania tytułu Pani Wandzie Jastrzębskiej możemy przeczytać:
Pani Wanda Jastrzębska urodziła się w Sieluniu 3 listopada 1942 roku. Ukończyła Uniwersytet Gdański na wydziale filologia polska, uzyskując tytuł magistra. W roku 1964 jako wykształcony młody nauczyciel przeniosła się do gminy Chorzele, gdzie podjęła pracę i zamieszkała wraz z mężem na stałe.
Jako nauczyciel osiągała wysokie wyniki nauczania z języka polskiego, o czym świadczą liczne nagrody uczniów oraz losy absolwentów. Rzetelnie realizowała zadania związane z piastowanym stanowiskiem. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. W 1987 roku otrzymała Nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej od Ministra Oświaty i Wychowania. W swojej pracy zawodowej Pani Wanda Jastrzębska osiągnęła tytuł nauczyciela mianowanego. Wychowanków obdarzała ogromnym ciepłem przekazując im z pasją i ogromnym zaangażowaniem wiedzę oraz życiowe drogowskazy, aż do roku 2006, w którym przeszła na zasłużoną emeryturę.
Pasji do swojego zawodu nie kończyła na edukacji uczniów, całym sercem utożsamiała się z całym środowiskiem pedagogicznym, będąc również czynnym i bardzo aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, aż do dziś.
Ogromne zaufanie wśród mieszkańców doprowadziło do wyboru Pani Wandy Jastrzębskiej na zaszczytną funkcję radnej Rady Miejskiej w Chorzelach, gdzie od roku 2010 pełni nieprzerwanie mandat, ciesząc się niezmiernym poparciem wśród lokalnej społeczności Zarąb. Dbając szczególnie o rozwój swojego okręgu sprawiła, iż mieszkańcy cieszą się z sukcesywnie polepszających się warunków życia. Dla Pani Wandy Jastrzębskiej priorytetem i busolą życiową zawsze było, jest i będzie dobro Gminy Chorzele. Dzięki aktywności, profesjonalizmowi, doskonałemu zorganizowaniu, konsekwencji w działaniu i wzorowej współpracy z burmistrzem oraz radnymi, udało się zrealizować wiele inicjatyw i inwestycji nie tylko na terenie Zarąb, ale na terenie całej gminy Chorzele. Sukcesy gminy są również sukcesami Pani Wandy Jastrzębskiej.
Zdolność budowania mostów pomiędzy mieszkańcami, okazywanie ogromnego szacunku do człowieka, empatii, niesienia pomocy potrzebującym, stanowią podstawę działania Radnej Wandy Jastrzębskiej.
Wyróżnienie przyznano w uznaniu całokształtu działalności jako nauczyciela oraz Radnej Rady Miejskiej w Chorzelach, dziękując tym samym za nieocenioną służbę, gotowość do działania oraz sprawianie, iż nasza społeczność, nasze Miasto i Gmina Chorzele, jest lepszym miejscem do życia dla każdego z nas.

Gratulujemy i dziękujemy Pani Wandzie Jastrzębskiej za jej nieoceniony wkład w rozwój Gminy Chorzele.

Do tej pory tytuł otrzymali: Bolesław Więckowski (2008r.), Zenon Szczepankowski (2009r.), Adam Krystkiewicz (2009r.), Stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo” na czele z Henrykiem Tańskim (2010r.), Radosław Waleszczak (2010r.), Adam Struzik (2011r.), Oktawiusz Jankowski (2012r.), Jacek Maksiński (2012r.), Zenobiusz Jeliński(2013r.) Marek Walędziak (2014r.), Konrad Smoliński (2015r.), Zbigniew Rejs (2015r.), Marek Przedpełski (2015r.), Mieczysław F. Jachimowski (2016r.), Szczepan Mirosław Jaroszewski (2017r.), Tadeusz Żechowicz (2017r.) oraz Mariusz Kuśmierczyk ( 2018 r.), Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” (2019r.), Andrzej Kowalewski (2020r.) Klub Sportowy KS Orzyc Chorzele (2021r.).

Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
91

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność