Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach zaprasza wszystkich mieszkańców do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Chorzele” za rok 2023. Zgodnie z ideą wyróżnienie powinno trafić do podmiotu lub podmiotów, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej miasta i całej gminy. Dlatego zachęcam zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do nagrody.
Nadanie tytułu odbywa się zgodnie z Regulaminem, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
Osoby i instytucje zainteresowane konkursem mogą składać stosowne wnioski (wzór wniosku w załączeniu) w dniach:
od 17 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r., w godz. 8.00 – 15.00 do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem kandydat do nagrody „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.

Ogłoszenie  – pobierz plik (32 KB, doc)

Regulamin nadawania tytułu – pobierz plik (15 KB, docx)

Wzór wniosku– pobierz plik (13 KB, docx)

Klauzula informacyjna – zasłużony dla Gminy Chorzele – pobierz plik (31 KB, docx)

147

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność