W Gminie Chorzele obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, miały wyjątkowy charakter. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Miasta i Gminy Chorzele do kościoła parafialnego. Następnie odbyła się Msza Święta, którą odprawił ksiądz dziekan Stanisław Dziękiewicz oraz ksiądz Leszek Smoliński proboszcz Parafii Krzynowłoga Wielka.

Podniosły charakter uroczystości podkreślała również obecność licznie przybyłych pocztów sztandarowych, flagowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Chorzele, kombatantów, harcerzy, radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele, mieszkańców, przedstawicieli szkół i zakładów pracy, firm, przedsiębiorstw, rolników, przedstawicieli stowarzyszeń, kół Gospodyń Wiejskich, służb mundurowych oraz piękna oprawa muzyczna przygotowana przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Chorzelach.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz z kościoła pod obelisk upamiętniający pomordowanych bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1919-1920 oraz 1939-1945 na terenie Gminy Chorzele, gdzie przedstawiciele Gminy złożyli symboliczny znicz i kwiaty.

Do delegacji należeli: Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Paulina Stolarczyk – Radna Rady Miejskiej w Chorzelach, Ryszard Kosiorek – Radny Rady Miejskiej w Chorzelach, Zenobiusz Jeliński – sołtys Sołectwa Krzynowłoga Wielka, Leszek Tymiński – Prezes OSP w Pruskołęce, Magda Pawliszewska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz pracownicy UMiG w Chorzelach – Justyna Smolińska i Łukasz Roman.

Następnie, wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny, pod pomnik Siedmiu Strzelców, gdzie również złożono wieniec oraz znicze. Do delegacji należeli: Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Andrzej Burnos – Radny Rady Miejskiej w Chorzelach, Irena Górniak – Sołtys Sołectwa Krukowo, Piotr Szlaga – prezes OSP Zaręby, Wojciech Grabowski – prezes OSP Budki.

Oddanie hołdu naszym bohaterom pod mogiłą Żołnierzy Brygady Syberyjskiej odbyło się poprzez złożenie kwiatów, zniczy i uderzenie w Dzwon Pamięci przez przybyłe delegacje. Do delegacji gminnej należeli: Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Michał Wiśnicki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach, Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Agnieszka Opalach – Sekretarz Miasta i Gminy Chorzele, Radosław Zakrzewski – Radny Rady Miejskiej w Chorzelach, Kazimierz Pawłowski – Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele, Sabina Brzostek – Sołtys Sołectwa Łaz.

Poprzez uderzenie w Dzwon Pamięci i zapalenie zniczy hołd bohaterom oddały także delegacje reprezentujące: OUK w Chorzelach, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chorzelach, ZGKiM w Chorzelach, OPS w Chorzelach, delegacja przedstawicieli służb mundurowych, delegacje ze szkół: PSP w Pościeniu Wsi, PSP w Zarębach, PSP nr 2 w Chorzelach, PSP w Krukowie, PSP w Krzynowłodze Wielkiej, PSP w Duczyminie, delegacja Przedszkola Samorządowego w Chorzelach, Żłobka Miejskiego w Chorzelach, delegacja NZOZ „Salus” w Chorzelach, delegacja księży oraz delegacja KS Orzyc Chorzele.

Na zakończenie tej części obchodów burmistrz Beata Szczepankowska wygłosiła okolicznościowe przemówienie:

„Szanowni Państwo, historię Polski, w ostatnich stuleciach, trudno uznać za monotonną, łatwą, czy gwarantującą stabilny, systematyczny rozwój Narodu. Dzieje Polaków, łączące się wprost z burzliwymi losami kraju, znaczone są  okresami szczęścia i rozpaczliwej walki o przetrwanie. Niewątpliwie za jeden z tych szczęśliwych rozdziałów naszej przeszłości należy uznać jesień roku 1918, koniec pierwszej wojny światowej i odrodzenie II Rzeczypospolitej. 

Dzień 11 listopada 1918 roku opisywany jest przez historyków i żyjących światków jako dzień niemierzalnej radości, graniczącej z euforią na ziemiach polskich. Dzień ten musiał być nagrodą Opatrzności dla Narodu, który pomimo długotrwałego rozdarcia pomiędzy trzy mocarstwa zachował swój język, identyfikacje oraz niezłomne dążenie do pełnej wolności i samostanowienia. I chociaż przyszłość okazała się trudniejsza niż powszechne oczekiwania i chociaż wolność okazała się bardziej wymagająca niż poddanie, do dzisiaj trwamy w przeświadczeniu, że narodziny II Rzeczypospolitej należy świętować, bo wraz z nim nadszedł czas nadziei, wolności i odrodzenia dumy narodowej, bo wraz z nim otworzyły się wszelkie szanse na pomyślność naszą i innych narodów Europy.

Dlatego też  każdego roku o tej porze  spotykamy się wspólnie, by świętować Dzień Zwycięstwa, dzień choć jesienny to dla nas Polaków wyjątkowy.  Po 123 latach zaborów Polska powstała z tęsknoty, z marzeń wielu Polaków. Podniosła się mimo wielu prześladowań tych, którzy kultywowali polskość, trzymali się swoich korzeni, swojego języka polskiego, mimo wielu zakazów, mimo wywożenia na Sybir, mimo rozstrzeliwania patriotów, katowania ich, zabierania całego dorobku, mimo strasznego maltretowania  ich w więzieniach.  To było zwycięstwo wszystkich polskich żołnierzy tamtych dni, to było zwycięstwo pokoleń, które przeciwstawiło się korupcji, sprzedajności, prywacie, agenturze. To byli ci, którzy ukochali wolną i silną Polskę, to był Kościuszko ze swoimi  bohaterami, powstańcy listopadowi, styczniowi, to byli wszyscy, których serce absolutnie i z determinacją pragnęło  wolnej Polski, pragnęło uratować ten kraj, ten Naród. To była miłość wyrażona brzozowymi krzyżami, płytami nagrobnymi, pomnikami, zapomnianymi mogiłami. To był potężny wysiłek narodu, który pragnął budować wolny, sprawiedliwy kraj, w którym wszyscy mają równe prawa, kraj nowoczesny i silny, kraj, w którym panuje zgoda narodowa.

Dzisiaj patrzą na nas Ci wszyscy umęczeni bohaterowie, również z naszej chorzelskiej ziemi, ojcowie niepodległej i cieszą się, że jesteśmy wszyscy  razem, by podkreślić, że naszym fundamentem  jest Polska wolna i suwerenna, że mamy możliwość decydowania o sobie, wspólnie, że pamiętamy o słabszych, potrzebujących pomocy, że mamy wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. Wierzymy, że kraj nasz, motywowany pasmem trudnych doświadczeń, zdoła wykorzystać wszystkie możliwości i otworzyć szerokie perspektywy dla każdego współobywatela. Wiemy, że  z pełną determinacją zobowiązani jesteśmy bronić niepodległości jako wielkiego dziedzictwa naszych przodków, mądrych władców, wielkich uczonych i cichych lecz jakże szacownych ludzi pracy. To dzięki nim jesteśmy na tyle wielkim krajem i wielkim narodem, abyśmy mogli upatrywać wyłącznie w sobie zarówno źródła siły jak i niepowodzeń. Uświadomienie sobie tej prawdy może być fundamentem naszej pomyślnej przyszłości. Niech więc dobro Rzeczypospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny , będzie dla nas celem, a poprzez uczciwą pracę dążmy do jej ciągłego rozwoju.

Z okazji Dnia Niepodległości  życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i aby dla każdego z nas  Polska, nasza Mała Ojczyzna Miasto i Gmina Chorzele była miejscem dla którego warto żyć.

Dziękuję Państwu za przybycie i wspólne świętowanie, za piękną postawę miłości do naszej Ojczyzny. Z całego serca dziękuję pocztom sztandarowym , kombatantom,  księdzu dziekanowi, wikariuszom, i panu organiście za odprawioną mszę św. w intencji  Narodu Polskiego, panu przewodniczącemu i całej Radzie Miejskiej,  Radnym Powiatowym, druhom strażakom, panu komendantowi Policji i policjantom,  harcerzom, uczniom i nauczycielom, dyrekcji szkół i zakładom pracy, sołtysom i kołom gospodyń wiejskich wszystkim gościom , pracownikom OUK na czele z Panem dyrektorem Januszem Nidzgorskim, pracownikom naszego Urzędu, dziękuję orkiestrze dętej  oraz niezastąpionym mieszkańcom miasta i gminy Chorzele, którzy w swoich sercach niosą troskę o losy naszego kraju. Życzę wszystkim, by radość dzisiejszego dnia  była przepełniona mądrością narodową i wzajemnym szacunkiem naszej wspólnoty.„

Dalsza część uroczystości odbyła się na auli przy krytej pływalni w Chorzelach, gdzie wystąpił prestiżowy Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego Harfa z Warszawy, istniejący nieprzerwanie od 117 lat. Występ był dla wszystkich słuchaczy niesamowitym przeżyciem kulturalnym – Chór Harfa zaprezentował pieśni patriotyczne i wojskowe, a samo wykonanie zyskało ogromne uznanie zgromadzonej publiczności o czym świadczyły gromkie brawa i owacje na stojąco. Występ Chóru i możliwość wysłuchania Państwa śpiewu to dla nas ogromny zaszczyt i niezwykła przyjemność – podkreśliła Beata Szczepankowska.

Dziękujemy, że byliście z nami w tym ważnym dla naszej historii dniu.

 

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego

142

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność