3 listopada, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzelach burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska zorganizowała piękną uroczystość wręczenia dyrektorom, wicedyrektorom, dyrektorom społecznym oraz nauczycielom szkół podstawowych i przedszkola z terenu Miasta i Gminy Chorzele – podziękowań i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. W uroczystym spotkaniu przygotowanym wraz z dyrekcją i społecznością szkolną PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach oraz PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie wzięli udział: Michał Giers – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Dorota Szmalc – p.o. Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Przasnyszu, Mirosław Głażewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu, Wanda Jastrzębska – emerytowany nauczyciel – jubilat i Radna Rady Miejskiej w Chorzelach, Janina Bielska – nauczyciel emerytowany – jubilat, Gabryela Kuśmierczyk – nauczyciel emerytowany – jubilat, Juliusz Kiliś – nauczyciel emerytowany – jubilat, Aneta Bacławska- zastępca burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Sławomir Czaplicki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele, Izabela Jurczewska – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Promocji wraz z pracownikami oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, dyrektorzy społeczni i nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Chorzele. W swoim przemówieniu burmistrz Beata Szczepankowska podkreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich ludzi związanych z oświatą: dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego, związków zawodowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szkołą. Burmistrz Beata Szczepankowska wyraziła szczególne podziękowania dla dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Michała Giersa, za aktywny udział w organizacji procesu nauczania i jego prawidłową realizację. Równocześnie wyraziła wdzięczność za owocną współpracę z samorządem oraz szkołami, składając słowa uznania dla Doroty Szmalc i Mirosława Głażewskiego. Ponadto złożyła serdeczne życzenia Wandzie Jastrzębskiej, Janinie Bielskiej, Gabryeli Kuśmierczyk i Juliuszowi Kiliś – tegorocznym jubilatom, dziękując im za zaangażowanie, które włożyli w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Następnie odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza, które są przyznawane osobom wykazującym się sumiennością, zaangażowaniem, pasją, a przede wszystkim ogromnym sercem w swojej pracy pedagogicznej. Należy podkreślić, że osoby otrzymujące nagrodę burmistrza Miasta i Gminy Chorzele muszą również spełnić szereg kryteriów i wymagań zawartych w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele. Osoby, które otrzymały wyróżnienia i nagrody – wszystkie te wymagania spełniają, a jest ich co najmniej 9 i wszyscy cechują się również bardzo dobrą współpracą z burmistrzem Miasta i Gminy Chorzele, z organem prowadzącym. Wszyscy nagrodzeni wykazują się także niezwykłym zaangażowaniem, kreatywnością, sumiennością i efektywnością. W tym roku nagrodzeni zostali: Izabela Strzelecka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie oraz Krystyna Maluchnik – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, które Nagrody Burmistrza otrzymały podczas obchodów uroczystości Święta Szkoły w tym roku. Hanna Wilga – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach Henryka Tomaszewska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej Grażyna Tymińska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Anna Gwiazda – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie Małgorzata Andruszkiewicz – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach Anna Lipińska – wieloletnia dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach Joanna Morawska – społeczny zastępca dyrektora PSP w Krzynowłodze Wielkiej Arkadiusz Stańczak – nauczyciel wychowania fizycznego w PSP w Krzynowłodze Wielkiej i PSP nr 2 w Chorzelach Podziękowania i słowa uznania trafiły także do Ireny Danelskiej – wicedyrektora PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, Marioli Kopczyńskiej – społecznego zastępcy dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, Barbary Pękali – społecznego zastępcy dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie, Małgorzaty Hanny Bączek – społecznego zastępcy dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi oraz Agnieszki Rejs – Smolińskiej – społecznego zastępcy dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie. W słowach skierowanych do nagrodzonych i wyróżnionych burmistrz Beata Szczepankowska podkreśliła wagę zawodu jakim jest nauczyciel i podziękowała za ich pracę pedagogiczną na rzecz dzieci i młodzieży. Głos zabierali również zaproszeni goście. Dyrektor Michał Giers podziękował za zaproszenie i w równie pięknych słowach pogratulował władzom Gminy oraz wszystkim wyróżnionym i całej szkolnej społeczności. Życzenia przekazali również Dorota Szmalc oraz Mirosław Głażewski. Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola z terenu Miasta i Gminy Chorzele podziękowali burmistrz Beacie Szczepankowskiej za nieustanne wsparcie, rozwój infrastruktury oświatowej, bardzo dobre warunki nauki, pomoc oraz zrozumienie potrzeb całej społeczności szkolnej, co pozwala na rozwijanie talentów dzieci i młodzieży. Słowa wdzięczności trafiły również do dyrektora Michała Giersa, Doroty Szmalc, Mirosława Głażewskiego oraz dyrekcji i pracowników Wydziału Oświaty i Promocji. To niezwykle miłe spotkanie, podczas którego czuć było wzajemne wsparcie, zgodne i odpowiedzialne podejście do spraw oświaty na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz rozwoju dzieci i młodzieży uświetnił piękny występ uzdolnionej młodzieży z PSP w Duczyminie. W podziękowaniu burmistrz wręczyła wszystkim występującym słodki upominek, a nauczycielom, którzy przygotowali występ kwiaty i podziękowania.  
114

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność