24 października, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Oświaty i Promocji Izabelą Jurczewską, miały przyjemność gościć na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Henryki Tomaszewskiej, która powitała wszystkich zgromadzonych. Do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi skierowała serdeczne życzenia z okazji ich święta, pogratulowała osiągnięć i wręczyła nagrody dyrektora. Szczególne podziękowania złożyła również na ręce emerytowanej wieloletniej dyrektorki szkoły P. Haliny Wierzbickiej.

Kolejnym punktem uroczystości była wesoła akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie oraz wokalne i podziękowali nauczycielom za ich pracę.

Głos zabrała również Burmistrz Beata Szczepankowska, która podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom – zarówno tym emerytowanym, jak i obecnie pracującym w PSP w Krzynowłodze Wielkiej, a także wszystkim pracownikom niepedagogicznym, wyrażając wdzięczność za ich pracę oraz poświęcenie w procesie kształcenia młodych ludzi. Burmistrz złożyła życzenia także wszystkim uczniom i przekazała słodkie upominki.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Henryce Tomaszewskiej i całej społeczności szkolnej za zaproszenie. Było nam niezmiernie miło gościć na tak pięknej i wzruszającej uroczystości.

146

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność