16 października, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z Dyrektorem Oświaty i Promocji Sławomirem Czaplickim mieli przyjemność gościć na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w PSP w Zarębach. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości przez dyrektor Krystynę Maluchnik. Następnie dyrektor złożyła serdeczne podziękowania na ręce burmistrz Beaty Szczepankowskiej za owocną współpracę i wspieranie wszelkich inicjatyw szkoły. Dyrektor skierowała również słowa podziękowania do Pani Wandy Jastrzębskiej Radnej Rady Miejskiej, emerytowanemu nauczycielowi tejże szkoły, za jej niezwykłe zaangażowanie i troskę na rzecz społeczności szkolnej. Do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi skierowała serdeczne życzenia z okazji ich święta, pogratulowała osiągnięć i wręczyła nagrody. Słowa uznania do dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także wszystkich rodziców i uczniów szkoły w Zarębach skierowała także Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, dziękując za dotychczasową pracę i zaangażowanie w kształtowanie młodego pokolenia, za poświęcenie wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej. Następnie na ręce dyrektor szkoły Pani Krystyny Maluchnik wręczyła kwiaty oraz słodki upominek dla całej społeczności uczniowskiej. Kolejnym punktem uroczystości była piękna akademia okraszona humorem, piosenkami, a nawet układem choreograficznym. Na zakończenie nauczyciele przygotowali quiz, w ramach którego uczniowie musieli rozpoznać na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli i pracowników uczących w szkole. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
137

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność