Burmistrz Beata Szczepankowska osobiście doglądała prac wraz z radnym Andrzejem Burnosem. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: – ocieplenie fundamentów budynku, – wymianę stolarki okiennej, – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, – ocieplenie stropów, – orynnowanie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia “Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Burmistrz na realizację przedmiotowego zadania pozyskała środki w kwocie 150 000,000 zł. od Marszałka Adama Struzika, Zarządu i Sejmiku Województwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 255 714,07 zł. Różnicę, czyli ok. 105 000 zł Gmina dołożyła z budżetu. #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka  
156

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność