Do 15 maja trwa nabór wniosków w programie „Wakacyjna AktywAKCJA”. Do podziału jest 500 tys. zł.
W programie „Wakacyjna AktywAKCJA” ogłoszonym przez Fundację PFR wnioski mogą składać m.in.: szkoły podstawowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze oraz koła gospodyń wiejskich, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowane będą lokalne działania skierowane do dzieci i młodzieży. W sumie fundacja rozdysponuje 100 grantów po 5000 zł każdy.
„Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec – sierpień 2024” – wskazano w regulaminie.
Projekty zgłaszane przez wnioskodawców powinny dotyczyć aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Warunkiem koniecznym do uzyskania grantu jest brak opłat dla uczestników. Wszystkie projekty i inicjatywy zawierające element edukacji ekologicznej będą dodatkowo punktowane.
Jak wskazano w regulaminie projekt, na który zostanie przyznane dofinansowanie musi zostać zrealizowany w okresie od 26.06.2024 r. do 31.08.2024 r. Każdy wnioskodawca może tylko jeden wniosek. Złożony wniosek może dotyczyć tylko jednego projektu.
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Więcej informacji i regulamin można znaleźć tutaj: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

24

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność