Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała Umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele”.
Burmistrz pozyskała na realizację inwestycji dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 760 000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 2 829 704,18 zł brutto. Różnica, czyli nieco ponad 1 mln zł pochodzi z budżetu Gminy.
Wyłonionemu w przetargu Wykonawcy, przekazano teren budowy oraz dokumentację budowlaną. Rozpoczęto roboty budowlane.

92

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność