Burmistrz Beata Szczepankowska dokonała oględzin nowego ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej i Remizy w Budkach, którego budowę sfinansowała Gmina. W realizację inwestycji czynnie włączyli się mieszkańcy, strażacy ochotnicy oraz sołtys Wojciech Grabowski wraz z Radą Sołecką. Powstało nowe i estetyczne ogrodzenia z przęseł panelowych o długości 90 mb wraz z montażem dwóch bram wjazdowych i furtki na placu gminnym wokół Świetlicy. Koszt wykonania przedmiotu umowy opiewa na kwotę 27 591,05 zł. Przedmiotowe zadanie zostało rozszerzone o montaż dodatkowych 3 szt. przęseł panelowych na podstawie dodatkowego zlecenia na kwotę 1 000,00 zł. Łączna wartość realizowanego zadania to 28 591,05 zł. Zakończenie powyższych prac zostało zgłoszone w dniu 15 listopada 2023 roku.
116

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność