W dniu 21 listopada 2023 r. z inicjatywy Pani Burmistrz odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Chorzele. W spotkaniu wzięli udział: Beata Szczepankowska- Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele , podinspektor Dariusz Andrzejewski- Komendant Komisariatu Policji w Chorzelach, Magda Pawliszewska- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Bogna Rasińska- Przewodnicząca Miejsko- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Anna Paras- Kierownik USC/ Koordynator wieloosobowego Stanowiska ds. Obywatelskich, , Rafał Gotowiec- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, Sławomir Czaplicki- Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Łukasz Roman- inspektor ds. zarządzania nieruchomościami.
Celem spotkania było podsumowanie sezonu letniego na obszarach wodnych znajdujących na terenie Gminy Chorzele. Z informacji uzyskanej od Komendanta Policji -Pana Dariusza Andrzejewskiego sezon letni obył się bez utonięć i innych nieszczęśliwych incydentów, a więc można uznać że miniony sezon był bezpieczny. Podsumowano działania, jakie zostały zrealizowane w minionym sezonie na poczet bezpieczeństwa wodnego naszych mieszkańców, a wśród nich należy wymienić:
🔷 Policja w szkołach, oddziałach przedszkolnych, przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym przeprowadziła spotkania na temat bezpieczeństwa i zasad zachowywania się na obszarach wodnych,
🔷pracownicy Urzędu stworzyli ulotkę informacyjną- dedykowaną bezpieczeństwu na obszarach wodnych, która została jeszcze przed wakacjami rozdystrybuowana do szkół, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, publikowana na stronie internetowej, profilu FB Urzędu oraz przekazana sołtysom celem jej rozpowszechnienia na tablicach informacyjnych sołectw. Informacje o spotkaniu i jego założeniach publikowały również lokalne media,
🔷mieszkańcy cyklicznie byli informowani i ostrzegani na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu FB o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,
🔷Urząd zakupił znaki zakazu „kąpiel zabroniona”, które pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach zamontowali na zidentyfikowanych obszarach wodnych.
Ponadto zaplanowano działania na zbliżający się sezon zimowy. Planujemy włączyć do przyszłych przedsięwzięć inne organizacje odpowiadające za bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo wodne. O ich realizacji będą Państwo na bieżąco informowani.

Zdjęcie grupowe uczestników posiedzenia.

111

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność