Za oknem coraz chłodniej, dlatego już teraz przedstawiamy zimową edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”, która ma na celu kreowanie odpowiednich postaw związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą w zimie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych.Założeniem akcji „Bezpieczna Woda” jest zmniejszenie liczby wypadków podczas wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Akcja jest skierowana do najmłodszych a także nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców.Na potrzeby akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki drukuje materiały informacyjne akcji, które są dystrybuowane wśród szkół, komend policji oraz stowarzyszeń zajmujących się promocją bezpiecznego wypoczynku. Materiały można również pobrać z pliku zamieszczonego poniżej.Broszura zawiera informacje o zasadach bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. Materiały stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.Akcja jest realizowana przy wsparciu Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:
  • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wezwać pomoc. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie,
  • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
  • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec, jednocześnie nie wstając,
  • jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę Policji lub Straży Pożarnej,
  • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś suchym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny,
  • w miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także zbadać lekarz.
123

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność