Aktywne i pożyteczne seminarium na rzecz klimatu i energii

Pani Burmistrz wraz z Karoliną Nożyńską.
W dniach 11-12 maja br. w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie odbyło się ogólnopolskie seminarium pn. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej” adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, któremu towarzyszyło walne zebranie członków Stowarzyszenia Gminy Polska Sieć „Energie Cités”.
 
W zebraniu i seminarium wzięły udział Burmistrz Beata Szczepankowska oraz Karolina Nożyńska – Kierownik Referatu ds. inwestycji, funduszy unijnych, nieruchomości, planowania przestrzennego, energetyki, transportu, drogownictwa i działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju UMiG w Chorzelach.
 
Tegoroczne seminarium poświęcone było zrównoważonemu rozwojowi miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów, m.in. z NFOŚiGW, Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu IOŚ czy Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz uczestników debaty dotyczącej sukcesów i barier w procesie transformacji energetycznej miast i gmin, a także wziąć udział w sesjach dobrych praktyk, przeprowadzonych w małych grupach.
 
Podjęta tematyka dotyczyła przede wszystkim: Wyzwań stojących przed samorządami w kontekście klimatyczno-energetycznej polityki europejskiej i sytuacji geopolitycznej, Krajowych środków finansowania działań dla klimatu, Porozumienia Burmistrzów i wsparciu instytucji europejskich dla samorządów – liderów transformacji energetycznej w Polsce, planowanie działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym, strefa czystego transportu, wykorzystanie wodoru jako nośnika energii w transporcie publicznym, czy przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej i wsparcie w finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem Białych Certyfikatów.
 
Seminarium zakończyło się debatą na temat procesu transformacji energetycznej miast i gmin – barier i działań.
Na zakończenie pierwszego dnia seminarium odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin i miast członkowskich oraz pozostali zainteresowani przystąpieniem.
 
136

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność