Burmistrz podpisała umowę na nowy wóz strażacki dla OSP Zaręby

Podpisanie umowy
Do mazowieckich OSP ruszyło rekordowe wsparcie unijne. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował zakup 187 wozów strażackich. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Chorzele.
 
W sobotę, 3 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska i skarbnik Katarzyna Brzezicka podpisały umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem dotyczącą zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach.
 
W podpisaniu umowy uczestniczyli także: wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Konrad Wojnarowski, radna województwa Mazowieckiego – Wiesława Krawczyk oraz zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Monika Tchórznicka.
 
Gminę Chorzele reprezentowali również: Zenon Szczepankowski – Pierwszy Starosta Powiatu Przasnyskiego, przedstawiciele OSP Zaręby: Piotr Szlaga – Prezes OSP Zaręby i Naczelnik – Łukasz Gut oraz przedstawiciele MDP OSP Zaręby: Magdalena Gut, Maciej Szlaga oraz Grzegorz Gut.
 
Do jednostki OSP Zaręby trafi wkrótce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. W jego skład wejdzie m.in. pompa pożarnicza wraz z układem wodnopianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych – 7000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodnopianowe, zaczep holowniczy oraz wyposażenie ratownicze.
 
Szacowana wartość zadania: 1 608 130,07 zł
 
Dofinansowanie: 1 366 910,55 zł
 
Oprócz Gminy Chorzele, umowy podpisały także: Gmina Przasnysz, Gmina Krasne oraz Gmina Czernice Borowe.
 
Spotkanie uświetniła prelekcja eksperta Komisji Europejskiej –Michała Jamiołkowskiego, a także sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza Olgierda Łukaszewicza.
83

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność