17 września, na Stadionie Miejskim w Chorzelach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z 70. Rocznicą powstania OSP w Nowej Wsi wraz z nadaniem sztandaru jednostce. W związku z prowadzoną przez Gminę gruntowną modernizacją remizy i świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi uroczystości miały miejsce w stolicy Gminy.

Obchody zostały zorganizowane we współpracy: OSP w Nowej Wsi, Zarządu Gminnego ZOSP RP, Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Ośrodka Upowszechnienia Kultury. Święto uświetniła swoją grą Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chorzelach.

Uroczystości rozpoczęły się od sformowania pododdziałów oraz złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości Druha Andrzeja Węglickiego Druhowi Bogdanowi Rzepczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu oraz Członkowi Zarządu Oddziału Województwa Mazowieckiego ZOSP RP.
Kolejnym punktem było uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej wraz z odegraniem hymnu. Tego szczególnego dnia poczet flagowy tworzyli Druhowie:
-Kamil Piórkowski
-Łukasz Burnos
-Jakub Zalewski.

Po odegraniu hymnu nastąpiło otwarcie uroczystości, którego dokonał Druh Adrian Burnos – Prezes OSP w Nowej Wsi. Podczas swojego przemówienia przywitał przybyłych gości.
Następnie odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków, którą celebrował ks. Stanisław Dziękiewicz- proboszcz parafii św. Mikołaja w Chorzelach, ks. Grzegorz Adam Ostrowski- proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Duczyminie oraz ks. Krzysztof Węglicki – wikariusz parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.

Po Mszy Św. przystąpiono do prowadzonych zgodnie z przygotowanym scenariuszem uroczystości związanych z poświęceniem sztandaru przez naszych Księży i symbolicznym wbiciem pamiątkowych gwoździ przez zaproszonych gości i fundatorów, którzy wpisali się również do Księgi Pamiątkowej.
Asystującym przy wbijaniu był Druh Naczelnik Adam Łapiński.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania sztandaru OSP w Nowej Wsi. Przekazanie dla przedstawiciela ZOW ZOSP RP Pana Bogdana Rzepczyńskiego rozpoczął Komitet Fundacyjny Sztandaru, w skład którego wchodzili:
-Pani Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
-Pan Andrzej Burnos – Radny i Druh OSP w Nowej Wsi,
-Pan Jan Erynk – Druh Sekretarz OSP w Nowej Wsi,
-Pan Antoni Nasiadka – Druh Gospodarz OSP w Nowej Wsi.

Sztandar od przedstawiciela ZOW ZOSP RP odebrał Druh Prezes Adrian Burnos, który po oficjalnej prezentacji, przekazał go pierwszemu pocztowi sztandarowemu OSP w Nowej Wsi. W jego skład wchodzili:
-Druh Radosław Nowociński,
-Druh Szymon Burnos,
-Druh Dariusz Drubkowski.

Po przekazaniu, pierwszy poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru wszystkim obecnym gościom oraz pododdziałom.
Podczas uroczystości naszym strażakom ochotnikom zostały przyznane przez władze OSP medale, odznaki i odznaczenia za służbę.

Zaszczytne odznaczenia otrzymali zasłużeni działacze i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chorzele za swoją długoletnią, bezinteresowną nienaganną służbę społeczną oraz znaczące osiągnięcia w realizacji odpowiedzialnych zadań ochrony przeciwpożarowej w szeregach Ochotniczego Pożarnictwa.
Wyróżnionych odczytał w imieniu Zarządu Gminnego ZOSP RP prezes Janusz Nidzgorski. Dekoracji dokonali Jarosław Andruszkiewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu , Mieczysław Jachimowski- Członek Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Rzepczyński – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Złotym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni następujący druhowie:
1. Bogdan Sendrowski- OSP Zaręby
2. Piotr Gut- OSP Zaręby
3. Andrzej Oleksik- OSP Zaręby
4. Mariusz Książek- OSP Zaręby

Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Druhowie:
1. Tomasz Oleksik- OSP Zaręby
2. Edward Maluchnik- OSP Zaręby
3. Eliasz Kostrzewa- OSP Zaręby

Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Druhowie:
1. Andrzej Węglicki- OSP Nowa Wieś
2. Andrzej Stanisław Domżalski- OSP Nowa Wieś
3. Dawid Klask- OSP Zaręby
4. Adam Krajewski- OSP Zaręby.

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali następujący Druhowie:
1. Przemysław Dzierzęcki- OSP Nowa Wieś
2. Kamil Piórkowski- OSP Nowa Wieś
3. Adrian Mateusz Burnos- OSP Nowa Wieś
4. Krzysztof Węglicki- OSP Nowa wieś
5. Łukasz Burnos- OSP Nowa Wieś
6. Sylwia Gut- OSP Zaręby
7. Aleksandra Klask- OSP Zaręby
8. Waldemar Piórkowski- OSP Zaręby
9. Teresa Fuks- OSP Budki

Medal Za wysługę w OSP 45 – lat w straży otrzymał:
Zdzisław Szmalc- OSP Rembielin

Marszałek Adam Struzik wyróżnił naszą straż w Nowej Wsi Medalem Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Wszyscy strażacy tejże jednostki otrzymali także indywidualne dyplomy. W imieniu Marszałka wręczyła je wraz z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami dla całej strażackiej braci z terenu Miasta i Gminy Chorzele – Wiesława Krawczyk.
Marszałek podziękował i pogratulował również Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Nowej Wsi, burmistrz Beacie Szczepankowskiej oraz Prezesowi Januszowi Nidzgorskiemu.

Życzenia dla jednostki w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, złożył także Jarosław Andruszkiewicz, zastępca komendanta, który w imieniu swoim oraz Komendanta KP PSP w Przasnyszu przekazał list gratulacyjny oraz pamiątkową okolicznościową statuetkę.
W imieniu Prezesa ZG OSP RP Waldemara Pawlaka, list gratulacyjny odczytał wraz z osobistymi podziękowaniami i życzeniami pierwszy starosta Zenon Szczepankowski, radny Rady Powiatu Przasnyskiego.

Serdeczne życzenia i gratulacje złożył naszym strażakom ochotnikom także Dariusz Brzezicki- Przedstawiciel NSZZP w Radomiu Pan mł insp. Dariusz Brzezicki, który pogratulował jednostce sztandaru oraz wyróżnił “Medalem za Zasługi dla NSZZP Woj. Mazowieckiego w Radomiu” dwóch druhów:
-Adriana Burnosa
-Janusza Nidzgorskiego

Pani Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, doceniła całość funkcjonowania wszystkich naszych 13 straży OSP, w tym obchodzącej jubileusz jednostki OSP w Nowej Wsi oraz złożyła na ręce Prezesa podziękowania i gratulacje w postaci pięknego graweru oraz pamiątkowego drzewka, które na lata będzie nam przypominać, o tym jakże ważnym dniu dla całej naszej społeczności strażackiej.
Podziękowania otrzymał również Andrzej Burnos-Radny Rady Miejskiej w Chorzelach, Honorowy Prezes OSP w Nowej Wsi oraz Janusz Nidzgorski- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele doceniła także strażaków z OSP z terenu całej gminy, wręczając im dedykowane statuetki oraz listy gratulacyjne.
Burmistrz przekazała również podziękowania dla Marszałka Adama Struzika za owocną współpracę, troskę i działania na rzecz naszej wspólnoty – za stałe wspieranie jednostek OSP z terenu naszej gminy, jak również wszelkich inicjatyw społeczności lokalnej, a przede wszystkim za pomoc finansową w rozwój Miasta i Gminy Chorzele.
Na zakończenie uroczystości Prezes OSP w Nowej Wsi, podziękował wszystkim za obecność oraz wyróżnił najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz funkcjonowania Jednostki.
Z pewnością uroczystość zapadnie na długo w pamięci i zapisze się na kartach historii naszej Małej Ojczyzny i działalności OSP.
——————————————-
Szczegółowa fotorelacja dostępna na profilu Facebook Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

232

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność