19 września zastępca burmistrza Aneta Bacławska podpisała w imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej umowy na dotacje z budżetu Gminy Chorzele z Andrzejem Moskalikiem i Robertem Sęndrowskim – prezesami dwóch Spółek Wodnych: Krzynowłoga Wielka i Zaręby. Przy podpisaniu umowy obecny był również Dariusz Licki pracownik ds. handlu, działalności gospodarczej i melioracji.
Na ich mocy, Gmina przekaże dotacje celowe po 50 tys. zł dla każdej ze Spółek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań konserwacji rowów, w tym odmulania i wykaszania, realizowanych na rzecz mieszkańców i rolników.
Za otrzymane środki Spółki zrealizują na terenie Gminy konserwację rowów. Spółka wodna Zaręby – odmulenie rowów szczegółowych 1273 mb i ich wykoszenie na powierzchni 14 000 mb, spółka wodna Krzynowłoga Wielka – odmulenie rowów szczegółowych 2000 mb i ich wykoszenie na powierzchni 14000 mb. Ww. zadania zostaną zrealizowane i rozliczone do 30 listopada 2023r.

Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników, nikomu nie trzeba wyjaśniać. Dzięki działaniu spółek, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, wiele gospodarstw rolnych uratowało swoje zbiory lub zmniejszyło straty. Należy podkreślić ogromną pracę społeczną, zaangażowanie i trud prezesów spółek, zarządów oraz wszystkich delegatów, którym przekazujemy słowa uznania.

W lipcu 2023r. spółki wodne otrzymały również dofinansowanie od Marszałka Adama Struzika i Wojewody Mazowieckiego. Łącznie wszelkie niezbędne prace Spółka Wodna Zaręby wykona w tym roku za 115 991,73 zł brutto, natomiast Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka za kwotę 108 339,05 zł brutto.

Do tej pory za ww. środki udało się wykonać prace konserwacyjne rowów melioracyjnych na odcinkach:
Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – odmulenie na odcinku 4484 m i wykoszenie na odcinku 12 282 m.
Spółka Wodna Zaręby – odmulenie na odcinku 6996 m i wykoszenie rowów melioracyjnych na odcinku 11 054 m.

Zakończenie prac związanych z konserwacją przewidywane jest na koniec września b.r. Od momentu powstania Spółek, w ramach pomocy de minimis przekazano Spółkom z budżetu Gminy ponad 1,5 mln zł.

239

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność