Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska pozyskała z Samorządu Województwa Mazowieckiego 189 633,94 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele” w ramach programu wsparcia „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. W podpisaniu umowy uczestniczyła również zastępująca Skarbnika – Ewa Monika Werder. Niezwykle atrakcyjna dla mieszkańców inwestycja będzie dopełnieniem zrealizowanej z pomocą wcześniej pozyskanego dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”. Chcemy, w tej niedawno zmodernizowanej części Chorzel wykorzystać także dotychczas niezagospodarowany, a mający duży potencjał fragment terenu i stworzyć dla mieszkańców skwer miejski, czyli miejsce, gdzie będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu, usiąść, odpocząć i pospacerować w bliskim kontakcie z przyrodą. Łączna powierzchnia projektowa wynosi około 4 480m2. Przestrzeń znajdująca się w sąsiedztwie nowo wybudowanych dróg, chodników i parkingu przy Cmentarzu daje możliwość pięknego zagospodarowania i utworzenia zgodnie z koncepcją architektów krajobrazu, nowego atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnie Parku z zielenią, alejkami, ławkami. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni tj. drzew o obwodzie 12-14 cm, krzewów, bylin, jak również montaż elementów małej architektury. W parku nie zabraknie również alejek spacerowych. Wszyscy doskonale wiemy, że takie miejsca odgrywają kluczową rolę na obszarach publicznych, zapewniając bardzo potrzebną zieloną przestrzeń i korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności. Zieleń ogrodów miejskich spełnia funkcje ekologiczne, zapewnia niezbędne usługi ekosystemowe, takie jak oczyszczanie powietrza, natlenianie, czy filtrację wody. Nowy skwer miejski będzie miejscem, które zapewni mieszkańcom możliwość spokojnego i relaksującego spędzenia czasu, integracji i wypoczynku. Będzie jednocześnie pięknym dopełnieniem zagospodarowania tej części Miasta.
93

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność