Burmistrz pozyskała kolejne pieniądze na bezpłatne czipowanie, sterylizację i kastrację psów i kotów

Gmina Chorzele planuje przeprowadzić czipowanie, sterylizację lub kastrację łącznie 115 zwierząt, w tym 65 psów właścicielskich i 50 kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, jakie uda nam się odłowić.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie, porzucenie zwierząt przez właścicieli, czy też ucieczki tychże zwierząt. Zabieg czipowania pozwoli na znalezienie zwierzęcia, jak również wskaże jego właściciela.

Zwierzęta, które zostały wcześniej poddane zabiegowi sterylizacji, czy też kastracji nie będą się rozmnażać i tym samym nie przybędzie nowych bezpańskich psów i kotów na terenie Gminy Chorzele.

Zadanie zostanie wykonane przez podmiot zewnętrzny, z jakim Gmina Chorzele podejmie stosowną współpracę tj. gabinet weterynaryjny.

Kwota dotacji – 19 787 zł.

Wkład własny – 19 788 zł.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: październik 2024.

60

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność