Burmistrz zdobyła pieniądze i podpisała umowę z Ks. Dziekanem Stanisławem Dziękiewiczem. W dniu 25 października, Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała Umowę z Księdzem Dziekanem Stanisławem Dziękiewiczem, na podstawie której Gmina udzieliła dotacji chorzelskiej Parafii w wysokości 800 tys.zł na remont Kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach. Wcześniej, Burmistrz złożyła skuteczny wniosek na Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek Burmistrz zyskał akceptację i Gmina pozyskała 784 tys. zł. Wkład własny w projekcie wynosi 16 tys. zł. Ksiądz Dziekan posiadał na wykonanie tych prac pozwolenie na budowę oraz decyzję Konserwatora Zabytków. Przedmiotowy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną.
116

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność