Za nami piękna uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej dzieci z Pościenia Wsi. W tej doniosłej chwili uczestniczyli nie tylko najmłodsi uczniowie, ale także licznie zgromadzeni goście. Wśród obecnych byli m.in.: Aneta Bacławska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Sławomir Czaplicki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji UMIG, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rada rodziców oraz rodzice dzieci. Podczas wspaniałej akademii nasi mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności pięknie recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów, którego dokonała dyrektor Grażyna Tymińska. Na koniec uroczystości dzieciaki otrzymały z rąk wiceburmistrz książeczki, czekoladki oraz gminne workoplecaki i upominki. Pani Aneta Bacławska podziękowała również Pani dyrektor, Radzie Rodziców oraz wychowawcy klasy pierwszej wręczając piękne kwiaty i upominki.
111

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność