Gmina pozyskała pieniądze i udzieliła dotacji w wysokości 800 tys. zł na remont Kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach.
 
Burmistrz Beata Szczepankowska we współpracy z Księdzem Dziekanem Stanisławem Dziękiewiczem złożyła wniosek na Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Wniosek Burmistrz zyskał akceptację i Gmina pozyskała 784 tys. zł. Wkład własny w projekcie wynosi 16 tys. zł.
W dniu wczorajszym na wniosek Burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Rada Miejska podjęła formalną Uchwałę o udzieleniu dotacji w kwocie 800 tys. zł w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Beneficjentem dotacji jest parafia p.w. św. Mikołaja w Chorzelach.
 
Przedmiotowy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną. Kościół parafialny pw. św. Trójcy w Chorzelach został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.07.1981 r. – nr rejestru A-472, ze względu na swoje wartości stylowe i okres powstania. Obiekt stanowi przykład sakralnej architektury neoromańskiej na Mazowszu. Jest to jeden z zaledwie kilku zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy. Przedmiotowe zadanie obejmuje również wykonanie złożonych robót budowlanych polegających na remoncie dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach.
kościół w Chorzelach
289

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność