W dniu 24 sierpnia 2023r. zakończono inwestycję pn. “Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Zaręby”. Wykonawcą robót była Firma Handlowo-Usługowa Jacek Maksiński, z którą burmistrz podpisała umowę w dn. 3.07.2023r.
W ramach wykonanych robót m.in.: odmulono i pogłębiono zbiornik, wywieziono powstały na skutek prac urobek, wyrównano i oczyszczono teren wokół zbiornika.
Koszt wykonanych robót wyniósł 26 500,00 złotych brutto, z czego 70% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte w ramach uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
171

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność