Konkurs ma na celu:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych przez projekt „ Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”
  • popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Edukacja dzieci na temat bezpieczeństwa na wsi jest kluczowa, aby zapobiegać wypadkom i niebezpieczeństwom. Konkurs zwiększy świadomość dzieci na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać na wsi i pomoże im nauczyć się jak odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych. Dzięki konkursowi dzieci będą miały okazję wykazać się kreatywnością i pomysłowością, tworząc prace dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Rozpropagowanie konkursu przez Państwa poprawi wizerunek i zaangażowanie społeczności lokalnej w promowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci przyczynia się do budowania społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego, co ma pozytywny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Rozpropagowanie konkursu poprzez zamieszczenie plakatu przez Państwa przyczyni się nie tylko do podnoszenia bezpieczeństwa wśród dzieci ale także oznaczać będzie że Państwa wkład działań zmierza również w kierunku bezpieczeństwa i troski o bezpieczeństwo dla najmłodszych.

Regulamin jest dostępny na stronie: Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty! – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

plakat konkursu "bezpiecznie na wsi mamy bo o zdrowie dbamy". Termin zgłaszania prac upływa 5 kwietnia 2024 r.

52

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność