Szanowni Mieszkańcy,
w związku z występującymi opadami śniegu, które mogą powodować zagrożenia dla obiektów budowlanych prosimy wszystkich właścicieli oraz zarządców budynków na terenie Miasta i Gminy Chorzele o monitorowanie sytuacji związanej z obecną aurą pogodową.
Zadbajmy o bieżące odśnieżanie dachów budynków, aby zapobiec katastrofom budowlanym.
Prosimy również o odśnieżanie chodników wzdłuż posesji.
Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten wynika z przepisów art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023.1469 tj.).

134

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność