Gmina Chorzele uprzejmie informuje, iż w dniu 24.05.2023 r. zatwierdzono wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Powyższe oznacza, że rozpoczął się okres „Utrzymania efektów projektu”. Zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu okres ten wynosi 2 lata od zakończenia projektu tj. od daty zaakceptowania przez Operatora, końcowego rozliczenia projektu grantowego. W przypadku Gminy Chorzele „Utrzymanie efektów projektu” obejmuje okres od 24.05.2023 r. do 24.05.2025 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy darowizny oraz treścią Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, przyjętej zarządzeniem nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 7.02.2023 r., Obdarowani oraz reprezentacja obdarowanych są zobowiązani do składania raz w roku pisemnego oświadczenia o użytkowaniu sprzętu komputerowego zgodnie z warunkami Umowy darowizny przez minimum 2 lata od momentu zakończenia projektu. Wzór oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu stanowi załącznik nr 2 do umowy darowizny.

Mając powyższe na uwadze Gmina Chorzele informuje, że oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu w roku 2023 należy złożyć w okresie od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r. Oświadczenia należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele.

komunikat – termin składania oświadczeń_29.05.2023 – pobierz plik (pdf, 129KB)

135

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność