Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania Rady Miejskiej dla burmistrz Beaty Szczepankowskiej za 2022 rok

Pani Burmistrz z Zastępcą oraz Radą Miejską.
To zdecydowany wyraz jednoznacznego poparcia dla działalności burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej i jej współpracowników oraz dobrej współpracy z Radą Miejską na rzecz mieszkańców. Poprzedzony pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Mimo trudnej sytuacji samorządów był to kolejny dobry rok dla Miasta i Gminy Chorzele.
 
Jednogłośne absolutorium i jednogłośne wotum zaufania dla burmistrz Beaty Szczepankowskiej, to wyraźne potwierdzenie poparcia radnych oraz mieszkańców dla skutecznie i racjonalnie realizowanej od lat przez burmistrz wraz z radnymi i całą administracją polityki zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, jak też dbałości o finanse Gminy.
 
Rok 2022 był dla większości polskich samorządów bardzo trudny. Gminie Chorzele udało się go jednak przejść suchą stopą i kontynuować realizację wszystkich zadań na rzecz mieszkańców oraz tempo inwestycji i rozwoju.
 
Burmistrz wraz ze współpracownikami pozyskuje bardzo duże środki zewnętrzne i utrzymuje stabilny i bezpieczny budżet Gminy, co pozwala na realizację wielu kolejnych, potrzebnych mieszkańcom inwestycji i zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności. To z kolei daje możliwości planowania przyszłości i kolejnych inwestycji oraz przedsięwzięć.
 
Podziękowania za pracę i współpracę na rzecz mieszkańców kierujemy także dla wiceburmistrz Anety Bacławskiej, skarbnik Katarzyny Brzezickiej, radnych, kierownictwa Urzędu i wszystkich urzędników oraz szefostwa i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 
Wielkie słowa wdzięczności dla mieszkańców
91

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność