Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13:00, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UmiG w Chorzelach  oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,
    b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
  4.  Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

Michał Wiśnicki

                                                         

102

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność