Dobre i pożyteczne spotkanie burmistrz Beaty Szczepankowskiej z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele

Burmistrz, zastępca Burmistrza i przedstawiciel KRUS-u.
 
27 czerwca odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele, w którym udział wzięli również wiceburmistrz Aneta Bacławska, przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu Małgorzata Krawczyk oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu.
 
Po powitaniu oraz przyjęciu porządku spotkania, odbyło się szkolenie na temat „Bezpieczne zasady stosowania środków ochrony roślin i innych niebezpiecznych substancji w gospodarstwach rolnych”, przeprowadzone przez Małgorzatę Krawczyk. Mówiono również na temat bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych.
 
Na spotkaniu przekazano także informacje na temat świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, omówiono zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obszarach wodnych na terenie gminy Chorzele, przypomniano informacje na temat wymiany źródeł ciepła, przypomniano o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także o konieczności obowiązkowego zawarcia umów ubezpieczenia upraw i budynków gospodarstw rolnych.
 
Dodatkowo, przekazano Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz Harmonogram usuwania ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych w gminie Chorzele.
 
Sołtysi otrzymali również od Burmistrz zaproszenia na uroczystości gminne i kulturalne: Festiwal „Chopin na wakacjach”, Dni Chorzel, Turniej Wsi „Na wesoło”, rajd Polskie Safari, wycieczkę koleją do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Dożynki Gminne.
 
W spotkaniu oprócz burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej, wiceburmistrz Anety Bacławskiej i przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu Małgorzaty Krawczyk, wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Justyna Smolińska, Magda Pawliszewska, Beata Olber-Pawłowska oraz Łukasz Gołaś.
359

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność