W powiatach ostrołęckim, ostrowskim i przasnyskim ruszył pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu rolnicy z tego terenu, jako pierwsi mają dostęp do nieopłatnych usług Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby , tj. w zakresie diagnostyki gleby i certyfikacji gospodarstw rolnych oraz pełnej funkcjonalności aplikacji ROLMapp.

Podstawowymi funkcjonalnościami systemu ROLMApp są: zgłoszenie badania gleby, obsługa procesu certyfikacji gospodarstw rolnych polegająca na wydawaniu Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby oraz Systemu ROLMApp https://www.rolmapp.pl/

65

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność