Miasto Przasnysz przystąpiło do opracowania planów mobilności miejskiej i w związku z tym wspólnie z  gminą wiejską Przasnysz oraz gminami Jednorożec, Chorzele, Krasne i Czernice Borowe pragnie tworzyć miejski obszar funkcjonalny. Przasnysz jako miasto powiatowe jest ośrodkiem lokalnym oferującym sąsiednim gminom szereg usług publicznych. Wspieramy rozwój sąsiednich obszarów wiejskich, a ich mieszkańcy pracują z nami i korzystają z wielu usług naszego miasta. Swoją obecnością aktywizują miasto, przyspieszając jego rozwój. Miasto powinno realizować również ich potrzeby. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Razem tworzymy jeden ośrodek powiązany wieloma interesami, zwyczajami i sprawami codziennymi.

 

Jakie znaczenie dla mieszkańców ma plan mobilności miejskiej, który opracowujemy?

Zasadniczym celem planu mobilności jest poprawa i usprawnienie mobilności mieszkańców. Plan przewiduje działania, których realizacja podniesie jakość życia mieszkańców Przasnysza i sąsiednich miejscowości tworzących z miastem obszar funkcjonalny. Niebagatelne znaczenie ma też wpływ transportu na środowisko, czyli takie zaplanowanie form transportu i siatki ulic, ciągów pieszych, dróg dla rowerów, aby w dłuższej perspektywie obniżyć częstotliwość i konieczność korzystania wyłącznie z samochodów osobowych.

„Mobilność” jest pojęciem szerszym niż „transport”. Kładzie większy nacisk nie na samo przemieszczanie się, ale na szybsze załatwienie spraw i łatwiejszy dostęp do usług ważnych dla mieszkańców. Celem nie jest przecież samo wyjście z domu, ale osiągnięcie konkretnego celu. W mobilności podkreśla się również niezmotoryzowane sposoby przemieszczania się typu komunikacja miejska, rower, skuter, hulajnogi elektryczne i dobrze zaprojektowane chodniki dla pieszych. Ich udział powinien wzrastać, aby docelowo na obszarze funkcjonalnym (czyli w Przasnyszu i w sąsiednich gminach):

  • był mniejszy hałas,
  • mniejsze zanieczyszczenie powietrza,
  • życie było wygodniejsze.

Nasz plan mobilności miejskiej ma więc:

  • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • pomóc w powstaniu i dostosowaniu autobusowej komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców,
  • pomóc w zaplanowaniu i wybudowaniu ciągów pieszo-rowerowych,
  • poprawić jakość powietrza, ograniczyć zanieczyszczanie pyłami,
  • być narzędziem, które ułatwi gminom tworzącym obszar funkcjonalny starania o dofinansowania ze środków krajowych i unijnych (np. na chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi),
  • zintegrować nasze miasto z gminami sąsiednimi, co powinno mieć odzwierciedlenie w planach i finansach samorządów – więcej inicjatyw i projektów w zgodzie z potrzebami mieszkańców.

 

Aby plan mobilności był pomocny i realnie wspierał mieszkańców, powinniśmy poznać ich zdanie w istotnych tematach.

Chcemy poznać Państwa potrzeby, zachowania i zdanie w kwestiach związanych z przemieszczaniem się do pracy, w celach prywatnych lub na zakupy. Chcemy wiedzieć co warto poprawić, aby mogli Państwo łatwiej realizować swoje potrzeby życiowe. Plan mobilności kompleksowo uwzględni oczekiwania mieszkańców, możliwości infrastrukturalne, organizacyjne, operacyjne i  finansowe miasta oraz gmin tworzących obszar funkcjonalny.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia planów mobilności miejskiej.

 

Link do pobrania ankiety: https://www.allcounted.com/s?did=s6tm0dd1745yo&lang=pl_PL

 

Wypełnioną ankietę można również w wersji papierowej zostawić w Urzędzie Miasta Przasnysz lub przesłać na adres:  umprzas@przasnysz.um.gov.pl

 

73

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność