W imieniu księdza Dziekana Stanisława Dziękiewicza oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej uprzejmie informujemy, że na Cmentarzu Parafialnym w Chorzelach zostały ustawione pojemniki do segregacji odpadów.

Razem z księdzem Dziekanem Stanisławem Dziękiewiczem zachęcamy do prawidłowej segregacji odpadów, zgodnie z wytycznymi, które znajdują się na tablicach informacyjnych umieszczonych na Cmentarzu Parafialnym w Chorzelach zakupionych i postawionych przez Urząd Miasta i Gminy Chorzele.

Dzięki prawidłowej, segregacji koszt wywozu odpadów z Cmentarza Parafialnego będzie znacznie niższy oraz skorzysta na tym środowisko naturalne.

205

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność