Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w związku z otrzymanym kalendarzem polowań Koła Łowieckiego ,,SĘP”, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Zbiórka Miejsce i godzina Gat. Zwierzyny do polowania Teren Polowania Prowadzący Polowanie Gospodarz Polowania Uwagi
1. 14.10.2023

15.10.2023

Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

A, B, C, D

Artur Bieńkowski Grzegorz Kucucha  
2. 21.10.2023

22.10.2023

Cząstków posesja Kol. R. Rosiak

godz.: 9:00

Dzik, Dzika kaczka, Lis, Bażant kogut, Gołąb grzywacz Rewir

A, B, C, D

Szymon Pietrzak Ireneusz Wardziński  
3. 28.10.2023

29.10.2023

Jabłonna, Leśniczówka Bagno

godz.: 8:00

Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle,

Bażant kogut,

Dzika kaczka

Rewir

1, 2, 3

Andrzej Kowalik Paweł Wasilewski  
4. 04.11.2023

05.11.2023

Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Dzik, Dzika kaczka, Lis, Bażant kogut, Gołąb grzywacz Rewir

A, B, C, D

Marcin Pietrzak Szymon Pietrzak  
5. 11.11.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

A, B, C, D

Tomasz Stojczyk, Artur Bieńkowski Dawid Żbikowski, Grzegorz Kucucha Polowanie Hubertowskie
6. 18.11.2023

19.11.2023

Jabłonna, Leśniczówka Bagno

godz.: 8:00

Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle,

Bażant kogut,

Dzika kaczka

Rewir

4, 5, 6

Cezary Makowski Robert Wiesiołek  
7. 25.11.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

E, H

Jarosław Misiewicz Marta Misiewicz  
8. 02.12.2023 Jabłonna, Leśniczówka Bagno

godz.: 8:00

Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle,

Bażant kogut,

Dzika kaczka

Rewir

2, 3, 5, 6

Paweł Wasilewski Andrzej Kowalik  
9. 03.12.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

A, B, C, D

Tomasz Stojczyk Paweł Cichowski  
10. 09.12.2023

10.12.2023

Dębowiczki

posesja Kol.

I. Wardzińskiego godz.: 8:00

Dzik, Dzika kaczka,

Bażant kogut,

Zając, Lis

Rewir

A, B, C, D

Robert Rosiak Marcin Pietrzak Polowanie Wigilijne
11. 16.12.2023 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

E, G, H

Tomasz Stojczyk Paweł Cichowski  
12. 17.12.2023 Dębowiczki

posesja Kol.

I. Wardzińskiego godz.: 8:00

Dzik, Dzika kaczka,

Bażant kogut,

Zając, Lis

Rewir

A, B, C, D

Ireneusz Wardziński Szymon Pietrzak  
13. 06.01.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle

Jeleń – łania, ciele

Rewir

B, C

Tomasz Stojczyk Grzegorz Kucucha Polowanie Noworoczne
14. 13.01.2024

14.01.2024

Jabłonna, Leśniczówka Bagno

godz.: 8:00

Dzik, Lis,

Sarna – koza, koźle,

Bażant kogut

Rewir

6, 7

Artur Bieńkowski Dawid Żbikowski  
15. 20.01.2024

21.01.2024

Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Dzik, Bażant kogut, Lis Rewir

A, B, C, D

Szymon Pietrzak Ireneusz Wardziński  
16. 27.01.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir

Cały teren

Paweł Cichowski Tomasz Stojczyk  
17. 03.02.2024 Cząstków posesja Kol. R. Rosiak godz.: 9:00 Bażant kogut,

Lis

Rewir

A, B, C, D

Marcin Pietrzak Robert Rosiak  
18. 10.02.2024 Zdziwój Nowy Domek Myśliwski godz.: 8:00 Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir

Cały teren

Krzysztof Pomirski Sławomir Mikulak  
19 24.02.2024 Jabłonna, Leśniczówka Bagno

godz.: 8:00

Dzik, Lis + zbieranie wnyków Rewir

Cały teren

Andrzej Kowalik Cezary Makowski Zakończenie sezonu

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Zdziwoj Nowy (za pośrednictwem sołtysa).

193

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność