Piękne Święto PSP nr 2 w Chorzelach

Występ uczniów.

23. rocznica nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II i 4. rocznica nadania nowego sztandaru.

Uroczystości towarzyszyły słowa Patrona: „Żyj tak, abyś był szczęśliwy i aby innym było z Tobą dobrze”.
 
18.05.2023 r. obchodziliśmy 23. rocznicę nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II i 4. rocznicę nadania nowego sztandaru. Uroczystości towarzyszyły słowa Patrona: „Żyj tak, abyś był szczęśliwy i aby innym było z Tobą dobrze”.
 
Społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej, która została odprawiona w kościele parafialnym.
 
W uroczystości towarzyszyli nam zaproszeni Goście: p. Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, p. Aneta Bacławska Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Ksiądz Stanisław Dziękiewicz Dziekan Dekanatu Chorzele, Ksiądz Łukasz Dawidowicz oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
 
Dyrektor szkoły Hanna Wilga powitała zaproszonych gości oraz uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż każda rocznica skłania do refleksji nad tym, co minęło, ale też do spojrzenia z nadzieją w przyszłość. Jest okazją do wzruszających spotkań i wspomnień. W tym dniu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wzorce i wartości, które pozostawił nam po sobie Ojciec Święty. Podkreśliła, że prawdziwie żyć to znaczy świadczyć dobro oraz nieść miłość. Jedynie te wartości mogą sprawić, że człowiek będzie szczęśliwy.
 
Uroczystość była okazją do podziękowań władzom naszej gminy, na czele z panią Burmistrz Beatą Szczepankowską, za nieustanne wsparcie i towarzyszenie nam w najważniejszych momentach naszego szkolnego życia.
 
Dyrektor Szkoły podkreśliła, że dzięki staraniom pani Burmistrz nasza placówka jest bezpiecznym miejscem nauki i pracy, dzięki stworzonym wspaniałym warunkom uczniowie mogą zdobywać wiedzę, rozwijać talenty, odkrywać pasje, realizować projekty. Dzięki finansowemu wsparciu władz gminy szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dyrektor Szkoły podziękowała pani Burmistrz za wspaniałą, wieloletnią współpracę, która w wielkim stopniu przyczyniła się do sukcesów uczniów i nauczycieli.
 
Dyrektor podziękowała również Księdzu Stanisławowi Dziękiewiczowi za nieustanne wsparcie we wszystkich naszych poczynaniach. Zapewniła, że nasza szkoła kultywuje tradycje i wychowuje młodzież według wskazówek Patrona Szkoły św. Jana Pawła II.
 
Miłe słowa do nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników szkoły skierowała p. Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Podziękowała za zaproszenie, nawiązała to tradycji szkoły. Podziękowała za wspaniałą pracę i naukę. Podkreśliła osiągnięcia sportowe naszych uczniów, którzy tak pięknie reprezentują gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.
 
W sposób szczególny wyróżniła pracę p. Michała Zawojka, nauczyciela wychowania fizycznego, gminnego animatora sportu, który z wielkim sukcesem realizował program „Lekkoatletyka dla każdego”.
 
Pani Burmistrz serdecznie pogratulowała trenerowi, klasie sportowej i wszystkim, którzy odnieśli sukces. Wręczyła uczniom dyplomy i wspaniałe prezenty.
 
W czasie spotkania głos zabrał również Ksiądz Stanisław Dziękiewicz Proboszcz Parafii Chorzele. Zwrócił uwagę na wartości, którymi powinniśmy kierować się w codziennym życiu. Podkreślił, abyśmy starali się żyć według haseł – Bóg, Honor, Ojczyzna i abyśmy starali się w takim duchu wychowywać młode pokolenia.
 
Centralnym punktem uroczystości była akademia w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Po raz kolejny mieliśmy okazję wsłuchać się w słowa Ojca Świętego. Uczniowie zaprezentowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również wokalne i taneczne. Piękna muzyka i śpiew wzruszyły i skłoniły do refleksji. Tradycyjnie już w czasie uroczystości odbyła się degustacja „papieskich” kremówek.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za razem spędzone chwile, które pozostaną w naszych sercach na zawsze.
 
Tekst i foto: PSP nr 2 w Chorzelach
 

Więcej zdjęć na oficjalnej stronie facebook UMiG w Chorzelach.

119

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność