W dniu 2 czerwca 2023 r. z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej odbył się ekologiczny piknik rodzinny w Duczyminie, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

„Ekologiczny Piknik Rodzinny w Duczyminie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł”.

Celem pikniku było zachęcanie do postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie kreatywnego myślenia o ekologii i motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promocja postaw ekologicznych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

Koordynatorem spotkania była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie z dyrektor Izabelą Strzelecką na czele, a wzięły w niej udział wszystkie nasze placówki oświatowe.

Wszystkich przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły – Izabela Strzelecka, a następnie oddała głos Pani Burmistrz. Beata Szczepankowska przywitała licznie przybyłych gości oraz wygłosiła inspirujące przemówienie, w którym podkreśliła ważność dbania o naszą planetę.

Głos zabrała również Dyrektor PSP w Zarębach, która wraz z pozostałymi dyrektorkami szkół złożyła na ręce Pani Burmistrz podziękowania oraz kwiaty.

Dzięki Księdzu Grzegorzowi Adamowi Ostrowskiemu, który udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości do pokarmów mięsnych, wszyscy uczestnicy mogli cieszyć się pysznymi kiełbaskami z grilla, który bezinteresownie został przygotowany przez KGW Duczymin, na czele z Mateuszem Piórkowskim – przewodniczącym koła, sołtysem oraz radnym.

Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji: wyścigi w workach, przeciąganie liny, koło fortuny, sadzenie bluszczu czy robienie paczuszek z nasionami kwiatów to tylko niektóre z nich. Wszyscy chętni mogli również spróbować ekologicznych i bardzo zdrowych ciasteczek owsianych oraz soków.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również zrobiona z kwiatów eko ramka do zdjęć, w kolejce do której ustawiało się mnóstwo chętnych.

Po więcej zdjęć zapraszamy na naszego Facebooka.

116

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność