Zgłaszanie kandydatów na kadencję 2024-2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego  w Ostrołęce do orzekania w sprawach z zakresu prawa karnego w kadencji 2024-2027.

Rada Miejska w Chorzelach dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, najpóźniej w październiku 2023 roku.

Informacja dla kandydatów – pobierz plik (doc, 45KB)

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika – pobierz plik (docx, 28KB)

109

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność