Choć najważniejsze uroczystości Chorzel przypadają na sierpień, kiedy m.in. świętujemy dni miasta i całej gminy, warto pamiętać o dzisiejszym dniu. To właśnie 15 maja Chorzele otrzymały prawa miejskie od króla Zygmunta Starego. Formalnie więc dzisiaj obchodzimy już 482. rocznicę urodzin naszego miasta!

Oczywiście Chorzele nie powstały w maju 1542 roku. Historia osadnictwa na tym terenie jest dużo dłuższa. Pierwsze informacje o Chorzelach można znaleźć w 1444 roku, w akcie donacyjnym księcia Bolesława IV na rzecz Wacława z Jaworowa. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1343, w pobliżu dzisiejszego miasta wytyczono linię graniczną pomiędzy Zakonem Krzyżackim i Księstwem Mazowieckim (tzw. ugoda w Bratianie).

Sama nazwa miejscowości pochodzi zapewne od kogoś o podobnie brzmiącym imieniu. Zachowały się dane o puszczy Mazuch, która miała być zamieszkiwana przez Chorzela. W świadomości mieszkańców miasta do dzisiaj żyje piękna legenda o królowej Bonie, która miała tu rzekomo „zachorzeć” i dzięki opiece miejscowych szybko wyzdrowieć. Ale jest to tylko legenda – królowa Bona urodziła się w 1494 roku, czyli przeszło pół wieku po tym, kiedy w dokumentacji pojawiły się pierwsze poświadczenia nazwy.

Wytyczenie wspomnianej granicy na tym terenie (w dużej mierze oparte na linii Orzyca) z 1343 roku pozwoliło na szybki rozwój tych terenów. Już w drugiej połowie XV wieku w Chorzelach dochodzi do żywiołowego rozwoju działalności typowo miejskich. Powstają tu młyny, a także kuźnie, które wytapiały żelazo z rud darniowych, pokrywających gęsto okoliczne łąki. Ciekawostką jest fakt, że na początku wieku XVI w Chorzelach prosperuje kilkanaście (!) browarów.

To właśnie dlatego w 1542 roku król Zygmunt Stary przyznaje naszej miejscowości prawa miejskie (na prawie magdeburskim). W tym momencie zakończyła się historia wsi Chorzele – a zaczyna się historia miasta.

Zatem wszystkim mieszkańcom Chorzel życzymy samych serdeczności, a miastu – rozwoju na miarę marzeń z drugiej połowy XX wieku. „Trybuna Mazowiecka” z roku 1966 (nr 109) pisała, że „w perspektywie 15 kolejnych lat Chorzele będą miały 20 tys. ludności”. Kto wie? Marzenia się spełniają 😊

21

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność