W dniu 22 września, Aneta Bacławska zastępca burmistrza Miasta i Gminy Chorzele wraz z Katarzyną Brzezicką Skarbnikiem Miasta i Gminy Chorzele podpisały w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kolejną umowę na dotację w wysokości 89 488,00 zł z przeznaczeniem na zadanie “Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele”.

Wniosek Gminy został przygotowany na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji i dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

To kolejne pieniądze pozyskane na ten cel.

Kwota jest duża, gdyż chcielibyśmy zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych mieszkańców w tej sprawie i zbliżyć się w miarę możliwości i deklaracji naszych mieszkańców do całkowitej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu naszej Gminy.

142

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność