Informujemy, iż Miasto i Gmina Chorzele w 2024 r. zamierza przystąpić do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 10 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 29 751 54 71

590

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność