Gmina Chorzele zrealizowała zadanie polegające na zakupie, dostawie i montażu windy pionowej przelotowej 180 stopni do transportu osób ze specjalnymi potrzebami do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
 
Wartość brutto umowy to 53 294,43 złotych.
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
W trakcie wykonania jest podjazd do zamontowanej windy oraz trwają czynności polegające na zgłoszeniu urządzenia do Urzędu Dozoru Technicznego, po odbiorze urządzenia przez UDT będzie można z niego korzystać.
 
Projekt jest także w ostatnim etapie rozliczenia inwestycji i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.
114

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność