19 czerwca 2023r. Szkoła Podstawowa w Duczyminie obchodziła 10-lecie nadania imienia Ojca Honoriusza Kowalczyka. Uroczystości rozpoczęły się wyjątkową Mszą Św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Duczyminie, której przewodniczył J.E. Biskup Płocki dr. Szymon Stułkowski.
 
Druga część jubileuszu odbyła się w szkole, gdzie dyr. Izabela Strzelecka powitała zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: burmistrz Beata Szczepankowska oraz Sławomir Czaplicki – dyr. Wydziału Oświaty i Promocji, Mirosław Grzyb – zastępca dyr. Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele Zarządu Fundacji im. o. Honoriusza Kowalczyka z Poznania i Mławy, rodzina Ojca Honoriusza Kowalczyka, Radni Rady Miejskiej w Chorzelach, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych ze szkołą jednostek, księża, rodzice dzieci, emerytowani pracownicy szkoły oraz absolwenci.
 
Burmistrz złożyła serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej, a w szczególności Pani Dyrektor Izabeli Strzeleckiej, na której ręce przekazała nagrodę, pamiątkowy grawer, kwiaty oraz upominki i słodycze dla uczniów.
 
„W imieniu całej społeczności Miasta i Gminy Chorzele, składam ogromne podziękowania za wielki trud włożony w Państwa wieloletnią pracę, za wytrwałe dążenie do budowania silnej wspólnoty oraz profesjonalizm i zaangażowanie w wychowywanie dzieci i młodzieży. Dziękuję Pani Dyrektor, całemu Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obsługi, Rodzicom oraz poprzednim dyrektorom za wytrwałą pracę na rzecz uczniów oraz wkład, jaki wnosicie w przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności młodych ludzi, za stawianie im wysokich wymagań, także tych moralno-etycznych, gdyż to one decydują o jakości ich przyszłego życia. Doceniam wieloletni trud i troskę pracowników o przyszłość młodego pokolenia, które kiedyś będzie decydować o losach naszej Małej Ojczyzny.
 
W dniu tak pięknej rocznicy, warto wspomnieć wszystkich znakomitych nauczycieli, uczniów i absolwentów, którzy wspólnie stworzyli wyjątkowy charakter szkoły oraz pracowali nad jej sukcesami. W szczególności wspomnieć należy o. Honoriusza Kowalczyka, który od dekady patronuje Waszej szkole. Jego życie jest świadectwem walki o świat, w którym dominują stosunki braterskie, w którym chlebem powszednim jest przyjaźń, dobroć ludzka, wzajemny szacunek niezależnie od tego kim kto jest i jakie ma poglądy. Wasza szkoła wybrała sobie na patrona wyjątkowego człowieka – mieszkańca Duczymina, ucznia tutejszej szkoły podstawowej, dominikanina, katechetę, patriotę, poetę i publicystę, duszpasterza wolności, bohatera przeciwstawiającego się komunistycznemu reżimowi – człowieka, który zapisał się w tutejszej historii i którego pamiętają lokalni mieszkańcy – człowieka, którego chlubnie możecie naśladować. (…)” – mówiła burmistrz.
 
Wyczekiwanym punktem programu była piękna i wzruszająca część artystyczna, przybliżająca postać, przekonania oraz wartości, jakimi kierował się w życiu patron szkoły o. Honoriusz Kowalczyk. Na tle
wspaniale przygotowanej scenografii uczniowie i absolwenci duczymińskiej szkoły, zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne, ujmując widzów i podkreślając wyjątkowy charakter jubileuszu.
 
Następnie odbyło się wręczenie stypendiów ufundowanych przez Zarząd Fundacji O. Honoriusza Kowalczyka, które w tym roku otrzymało dwoje uczniów kl. VII PSP w Duczyminie – Amelia Dygnos i Julian Tański. Na koniec dyrektor szkoły wraz ze współpracownikami, burmistrzem oraz dyr. Wydziału Oświaty i Promocji UMiG w Chorzelach, uhonorowali laureatów trzech konkursów: ogólnopolskiego, gminnego i szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PSP w Duczyminie.
 
Cała uroczystość przebiegła w niezwykle podniosłej i serdecznej atmosferze, nie zabrakło podziękowań, życzeń i wzruszających momentów. Dziękujemy, że wspólnie z całą społecznością PSP im. o. Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie mogliśmy uczestniczyć w tym cudownym, historycznym jubileuszu.
 
Po więcej zdjęć zapraszamy na naszego Facebooka.
127

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność