Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, uprzejmie informujemy, że trwają prace nad projektem Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030.

Z informacjami o projekcie planu oraz załącznikami można zapoznać się w wersji elektronicznej dokumentu :

 1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pl w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami – aktualizacje.
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej mazovia.pl

Ponadto informujemy, że w ramach konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 zaplanowane są spotkania informacyjne, organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dla wszystkich zainteresowanych, które odbędą się:

 • Warszawa – 19 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – ( Sala Konferencyjna – parter w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26);
 • Radom – 22 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala Konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a);
 • Siedlce – 24 kwietnia 2024 roku, 11 00 – (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce);
 • Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 roku, 11 00 – (Sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38);
 • Płock – 7 maja 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna);
 • Ciechanów – 8 maja 2024 roku, godz. 11 00 – (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

Ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 12 maja 2024 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl,
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
 • drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

48

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność