Razem na rzecz mieszkańców

Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty i Promocji wraz z Prezesami OSP w Nowej Wsi.

Gmina Chorzele i burmistrz Beata Szczepankowska wspiera lokalne organizacje pozarządowe.

23 maja, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała kolejne trzy umowy z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, na mocy których Gmina dofinansuje przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców i środowiska lokalnego w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2023.

W spotkaniu udział wzięli również Aneta Bacławska – zastępca burmistrza, Sławomir Czaplicki – dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji oraz Ilona Oleksik – inspektor ds. promocji.

 
Dotacje, w ramach posiadanej w budżecie Gminy Chorzele puli środków otrzymały wszystkie nasze organizacje, które złożyły wnioski.
 
Są to:
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi na zadanie pn.: Aktywizacja młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowo- pożarnicze w kwocie 4 500,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Dwór i Park w Bogdanach Wielkich” na zadanie pn.: Muzyczny plener w Bogdanach – otwarty koncert dla mieszkańców gminy w kwocie 3 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Duczymin – Razem Możemy Więcej” na zadanie pn.: Letnie kino pod chmurką w Duczyminie w kwocie 2 500,00 zł.
Gratulujemy dobrych pomysłów, dziękujemy za harmonijną współracę z Gminą na rzecz naszych mieszkańców i życzymy dalszych owocnych działań.
128

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność