Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje
w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych
w KRUS.


Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2009 a 2017 r. (7 – 15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Wniosek o rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka, oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.


Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie,
całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.


Dzieci przebywają pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.


W 2024 roku na terenie PT KRUS w Ostrołęce organizowany będzie:
Turnus dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie 23.06 – 13.07.2024 r. (21 dni)


Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny.


Wnioski należy składać do PT KRUS w Przasnyszu w terminie do 20.05.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 760 74 20 lub 29 760 74 17 oraz w siedzibie PT KRUS w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 19, 06-300 Przasnysz.

62

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność