Uczestniczyliśmy w jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, gdzie uczą się także dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

“Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią”
 
– Janusz Korczak
Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła serdeczne gratulacje i życzenia dla Sz. P. Grzegorza Dąbkowskiego – Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Pracowników administracji i obsługi oraz Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni.
 
“W imieniu Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni.
 
Obchodzone 40-lecie, to wspaniały jubileusz niezwykłej pracy człowieka dla człowieka, wypełniania bardzo trudnej misji przygotowania uczniów do funkcjonowania w codziennym życiu, zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i pewności siebie. To czas służby wszystkich pracowników na rzecz dzieci i młodzieży wymagających szczególnej troski, poświęcenia i wsparcia.
Należy z uznaniem zauważyć, że Państwo dostrzegacie uczucia i potrzeby młodych ludzi, zbliżacie się do nich, rozwijacie ich zdolności, talenty i ambicje oraz traktujecie ich z należnym szacunkiem, serdecznością i troską.
 
Z całego serca dziękuję Państwu za wypełnianie tej misji każdego dnia, również wobec wychowanków mieszkających na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Państwa codzienna praca jest powołaniem połączonym z wyjątkową ofiarnością, empatią i miłością, ale również dowodem na to, że jesteście Państwo ludźmi otwartej duszy i wielkiego serca, co niewątpliwie jest godne zauważenia i docenienia.
Dzięki realizacji Państwa szlachetnej pracy, Podopieczni Ośrodka mogą się pomyślnie rozwijać, uczyć się i zdobywać niezbędne umiejętności, by móc w pełni cieszyć się pięknem świata i na równych prawach uczestniczyć w życiu społecznym.
 
Słowa wdzięczności kieruję również do Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zarządu i Radnych, którzy reprezentując organ prowadzący, stworzyli warunki organizacyjne i finansowe dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i jego rozwoju.
 
Życzę dalszej owocnej pracy, radości, wytrwałości, dumy z Waszych wychowanków, zadowolenia z życia zawodowego i szerokich perspektyw rozwoju. Wychowankom Ośrodka i ich Rodzicom życzę, byście potrafili wykorzystać to, co Wam oferują z głębi serca Wasi nauczyciele, pedagodzy i opiekunowie, byście potrafili znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie w formie aktywnego życia, które sprawi, że widzi się cel życia i ma się pełną satysfakcję.” – mówiła burmistrz Beata Szczepankowska.
186

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność