W dniu 30.10.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Pruskołęka, gmina Chorzele”.
Przedmiotowe zadanie zostało umieszczone na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 (zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu).
Przewidywany termin realizacji zadania to koniec listopada br.
Wartość robót 59 655,00 zł
Dofinansowanie 33 698,00 zł
258

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność