Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, jak co roku, zawarła stosowne umowy z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przewidzianego prawem postępowania na realizację przez Gminę bezpłatnych dowozów dzieci do szkół, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowozy są realizowane na zasadzie przywóz i odwóz z i do miejsca zamieszkania.
Gmina Chorzele, ze względu na dużą liczbę uczniów – realizuje bezpłatne dowozy z wykorzystaniem taboru własnego oraz za pośrednictwem firmy Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Czapliccy spółka komandytowa.
W podpisaniu umów uczestniczyli Sławomir Czaplicki- Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji oraz Izabela Jurczewska -Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty.
298

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność