Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele  informuje, że składanie oświadczeń o zmianie bądź braku zmiany sytuacji materialnej rodziny, składanych w związku z wypłatą środków finansowych na stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2024r., będzie można składać w dniach od 24 kwietnia do 7 maja 2024r.

Ww. oświadczenia prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele w Wydziale Oświaty i Promocji.

Wypłata stypendium będzie odbywała się na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

W przypadku zmiany numeru konta podanego we wniosku o przyznanie stypendium Wnioskodawcy proszeni są o złożenie wraz z oświadczeniem informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone stypendium szkolne.

 

oświadczenie-zmiana dochodu – pobierz plik (doc, 6KB)

Informacja_o_numerze konta – pobierz plik (doc, 15KB)

58

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność