Burmistrz Miast i Gminy Chorzele informuje, że składanie oświadczeń o zmianie bądź braku zmiany sytuacji materialnej rodziny, składanych w związku z wypłatą środków finansowych na stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2023 r., będzie można składać w dniach od  5 maja do 12 maja 2023r.

W/w oświadczenia prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele w  Wydziale Oświaty i Promocji.

Wypłata stypendium w czerwcu 2023 r. będzie odbywała się na wskazany numer rachunku bankowego. W przypadku zmiany numeru konta podanego we wniosku o przyznanie stypendium Wnioskodawcy proszeni są o złożenie wraz z oświadczeniem, informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone stypendium szkolne.

Załączniki:

Oświadczenie o zmianie dochodu (docx.6 KB)

Informacja o numerze konta – (docx.12 KB)

stypendia

399

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność